Bookmark and Share

Her finner du informasjon rundt utvalg og politikere. Du finner også sakspapirer knyttet til utvalgsmøter og knyttet til saker som blir tatt opp under møtene.

I menyen til høyre finner du de tilgjengelige utvalgene. Hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon om andre utvalg, vennligst henvend deg til Servicekontoret.

De to viktigste utvalgene i kommunen er:

Kommunestyret
Den overordnede styringen av kommunens virksomhet skjer gjennom de folkevalgte organer. Kommunestyret er det øverste styrende organet i Vestby kommune og velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret i Vestby består av 35 representanter. Kommunestyret velges for en periode på fire år.

Formannskapet
Kommunestyret velger selv formannskap. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Formannskapet i Vestby består av 9 medlemmer.

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret velger medlemmer til plan- og miljøutvalget.
Plan - og miljøutvalget i Vestby består av 7 medlemmer.

Kontrollutvalget
Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Vestby består av 5 medlemmer.

Faste komitéer og råd:
Kommunestyret har opprettet følgende faste utvalg:

Helse- og omsorgsutvalget
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnekomitéen
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede